Randi Lien

Spesialsykepleier i rus, avhengighet og psykiske lidelser. Studerer master i psykisk helse.